slider slider slider slider slider slider slider
 • E

  EnCos

  EnCos (enterprise core system) është zgjidhje softuerike, modulare, e dedikuar për ndërmarrje të çfardo profili ekonomik. EnCos përmban makinën për intelegjencë biznesi në kohë reale për ndërmarrjen tuaj.

  ...më shumë
 • C

  CreBIn

  CreBIn (creative and real business intelligence) është zgjidhje softuerike, e dedikuar për ndërmarrje të çfardo profili ekonomik. CreBIn gjeneron analiza sipas orientimit dhe nevojës suaj.

  ...më shumë
 • Ep

  eProc

  eProc (electronic procurement) është zgjidhje softuerike, e dedikuar për realizimin elektronik e të gjitha aktiviteteve të prokurimeve publike, menaxhimin e kontratave, aseteve dhe depove publike.

  ...më shumë
 • O

  OnTra

  OnTra (online tracking) është zgjidhje softuerike, e dedikuar për monitorim në kohë reale dhe retroaktive të automjeteve, shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe shpenzimeve të derivateve.

  ...më shumë

produktet promocionale

produktet janë me çmime promocionale deri më: 15.10.2013